Hoogstudentenclub Moeder Izegemse

GEschiedenis

De hoogstudentenclub Moeder Izegemse is een studentenvereniging van Leuvense universiteitsstudenten, wiens leden voornamelijk woonachtig zijn in de streek rond Izegem en Kortrijk. Zij werd in het jaar 1941 opgericht door Prof. Dr. Daniël Noyez, die rondom zich een schare studenten, afkomstig uit het Izegemse Sint-Jozefscollege, had verzameld. Allen studerend in de befaamde studentenstad. Als kleine West-Vlamingen kwamen zij terecht tussen studenten vanuit het hele land, in een tijd waarin de telefonie nog in haar kinderschoenen stond. Het gevoel verder van huis te zijn dan welke andere Vlaming ook, in een wildvreemde stad die leed onder de Duitse bezetting, zorgde ervoor dat West-Vlamingen elkaars gezelschap opzochten. Zo ontstonden verschillende studentenclubs vanuit de wens om een stukje thuis op te bouwen in dat verre Leuven.  

Zo ook Moeder Izegemse.Over de jaren groeide de club indrukwekkend en werd zij één van de meest vooraanstaande West-Vlaamse studentenclubs. De Izegemse zonen stonden bekend om hun strakke discipline, hun redenaarstalent en hun betrokkenheid en engagement in vele verschillende studentikoze projecten. Terwijl ondertussen zowat al het denkbare is veranderd in die laatste halve eeuw, toch bleef ons stukje thuis een vaste waarde doorheen de verschillende tijdsgeesten, tot zij uiteindelijk wegens een gebrek aan leden, de boeken moest neerleggen in het jaar 2001. Acht jaar geleden echter verzamelde zich te Leuven een nieuwe groep studenten. Vrienden uit de streek die elkaar hadden leren kennen aan de Kortrijkse universiteit en die de handen in elkaar sloegen om van de teloorgang van Moeder Izegemse enkel nog een kwade herinnering te maken. We gaan ondertussen het negende werkingsjaar in en zoals de club groeit binnen het Leuvense Seniorenkonvent, getuige de vele functies die reeds door huidige leden werden ingevuld, willen we ook met ons galabal een sprong voorwaarts maken.